Archives

Oracle Business Intelligence in real life

Oracle Business Intelligence is a complex tool for preparing ad-hoc analysis and reports. It includes different components that can help end users to easily create nice and efficient reports. For administrator it includes components that can help to prepare effective data model that can include data from different sources and on different levels. At the […]

Data Warehouse, OWB , Data Integration, ODI

Rаdionicа će biti organizovana tako da polaznici aktivno učestvuju u radu. Pre početka radionice polaznici će moći da kopiraju virtualnu mašinu sa instaliranim potrebnim softverom i moći će da probaju sve što bude demonstrirano u toku radionice. Poželjno je da polaznici ponesu svoje laptopove, kako bi mogli sami da vežbaju na praktičnom primeru. Za prisustvo […]

JavaScript u APEXu

JavaScipt je skriptni jezik, koji predstavlja značajnu komponentu razvoja aplikacija u okruženju Oracle Application Express. Mogli bi reći, da je JavaScript sastavni deo APEX-a. Spektar njegove upotrebe unutar APEX-a je izuzetno širok. Od jednostavnog alert (“Hello world!”) pa sve do upotrebe jQuery programske biblioteke ili dinamičkih akcija. Upravo dinamičke akcije predstavljaju zanimljiv izazov. S jedne […]

The Oracle Mobile Development Platform

This session provides an overview of the development platform Oracle provides for building mobile applications. From cross device iOS and Android app development, to mobile optimized backend integration layer and end-to-end security, see how Oracle enables you to develop the next generation of your applications exposing existing system to new channels