Implementacija HRM modula Oracle eBS-a

Da bi mogla uspješno obavljati svoje složene poslovne procese, EPCG se odlučila za implementaciju jedinstvenog integrisanog ERP sistema, u čijoj osnovi je Oracle eBS. Sistem je ušao u produkciju 01.03.2010. godine

Svi znamo da standardna, globalna ERP rešenja koncipirana su tako da odgovore na većinu zahteva i potreba (70 – 90 %) korisnika, ma gde se oni nalazili, u bilo kojoj zemlji. To praktično znači da ni jedno danas dostupno i priznato ERP rešenje u svom standardnom obliku ne nudi mnoge, skoro svim preduzećima neophodne, ali u svakoj državi specifične funkcionalnosti. Od dana produkcije do danas, EPCG u saradnji sa svojim partnerima radi na razvoju, usavršavanju, integracijama sa eksternim aplikacijama ovog sistema.

U ovom trenutku ERP sistem EPCG sastoji se od Oracle e-Business Suite (sa 14 aplikacija/modula) i CMS sistema (sa 9 aplikacija). Uloženo je oko 4,5 mil.EUR u licence i usluge, a isto toliko i internog rada stručnjaka EPCG A.D. Ovaj dio razvoja informacionog sistema čini veliki procenat ukupnog opsega informacionog sistema EPCG.

Ovom prilikom upoznaćemo Vas sa jednim segmentom našeg ERP sistema, koji je po prirodi stvari bio prvi implementiran i stavljen u produkciju sa samom produkcijom sistema 2010. godine. – sa HRM modulom

U segmentu upravljanja organizacijom – organizacija u HRM modulu je postavljena na način da lagodno omogući odvajanje Funkcionalnih cjelina kompanije kao posebnih pravnih lica, kao i da omogući njihovo sažimanje, bez ugrožavanja biznis procesa – što se i desilo od dana produkcije do danas

 

Business solutions, reporting, BI Implemented solutions - showcase
Location: Conference hall B Date: May 29, 2015 Time: 1:00 pm - 1:50 pm Milica Popovic Milica Popović Ana Bozovic Ana Božović