Fusion Middleware konfigurisanje SSL-a , proxy-ranja i virtuelnih hostova

Jedan od prvih zahteva security-ja je da aplikacija radi preko SSL-a , da jedan webserver proxy-ra saobraćaj za drugi (iza firewall-a) i sakriva njegovu adresu i port . Čest je zahtev  i da se jedna aplikacija krije iza jednog virtuelnog imena hosta a druga iza drugog.

Kako ćemo u okruženju Fusion Middleware-a konfigurisati OHS da proxy-ra saobraćaj i radi load balance na Weblogic instance. Kako konfigurisati OHS i Weblogic SSL . Kako podici virtuelne hostove na OHS-u a kako na Weblogic serveru. Ima li specifičnosti ADF i Oracle Forms aplikacija.

Databases & Infrastructure
Location: Conference hall B Date: May 28, 2015 Time: 9:00 am - 9:50 am BorislavKujovic Borislav Kujović