JavaScript u APEXu

JavaScipt je skriptni jezik, koji predstavlja značajnu komponentu razvoja aplikacija u okruženju Oracle Application Express. Mogli bi reći, da je JavaScript sastavni deo APEX-a. Spektar njegove upotrebe unutar APEX-a je izuzetno širok. Od jednostavnog alert (“Hello world!”) pa sve do upotrebe jQuery programske biblioteke ili dinamičkih akcija.

Upravo dinamičke akcije predstavljaju zanimljiv izazov. S jedne strane omogućuju, da nam skoro pa nije potrebno poznavanje JavaScripta, a sa druge strane zahtevaju njegovo još bolje poznavanje. U okviru dinamičkih akcija omogućeno je definisanje JavaScript izraza, pisanje JavaScript kode, koja se okida pomoču dinamičkih akcija, upotreba jQuery selektora, …

Najvažnije informacije o upotrebi JavaScript-a unutar APEX-a, naći ćemo unutar Oracle Application Express JavaScript API dokumentacije. Uz dobro poznate funkcije $v i $x postoje još mnoge druge vrlo korisne funkcije i procedure. Uzalud ćemo po toj dokumentaciji tražiti funkciju htmldb_Get, za koju naravno postoji puno bolja alternativa.

Ako nam JavaScript funkcionalnosti, koje nudi APEX nisu dovoljne, APEX omogućava integraciju 3rd party JavaScript komponenti. To znači, da možemo u APEX uključiti naprimer JavaScript Charting programsku biblioteku – HighCharts.

Kombinacija JavaScript API, dinamičkih akcija i HighCharts garantuje da zabavni deo razvoja može početi.

Development Oracle Application Express
Location: Conference hall A Date: May 28, 2015 Time: 1:00 pm - 1:50 pm slika_aljaz Aljaž Mali